Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Фасилити мениджмънт" / Квалификационен курс „Управление на общински сграден фонд“ ще се проведе от 11 до 13 септември в София

   

01.08.2023

 

От 11 до 13 септември 2023 г. в гр. София, хотел „Маринела“, „НСОРБ-Актив“ съвместно с Център за образователни услуги на Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистърски програми „Икономика и управление на публични ресурси“ и „Фасилити мениджмънт“ на Стопанския факултет, организират квалификационен курс на тема „Управление на общински сграден фонд“ (фасилити мениджмънт в публичния сектор).

Screenshot 2023-08-01 113532

Целта на курса е участниците да повишат теоретичните и практическите си знания за управлението на общинската собственост и общински сграден фонд (фасилити мениджмънт на публичната собственост).
За участие са поканени:

  • общинските експерти, ангажирани с управлението и поддръжката на общинската собственост и общинския сграден фонд;
  • ресорни заместник-кметове;
  • общински съветници от ресорните комисии и кметове, при проявен професионален интерес.

Участниците в курса ще получат Сертификат за участие в курс за следдипломна квалификация, издаден от Център за образователни услуги на Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.
В случай, че в рамките на следващата година участниците станат част от магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“ или магистърска програма „Фасилити мениджмънт“, те ще бъдат освободени от полагане на изпит по дисциплината „Управление на собствеността в публичната сфера“.
Програмата включва теми с фокус върху:

  • Теория и практика на фасилити мениджмънта и управлението на общинските имоти;
  • Проектен мениджмънт при управление и реновации на общински сграден фонд и системи за управление на недвижимата собственост (планиране, маркетинг, отчетност, мониторинг и контрол);
  • Тенденции и възможности за повишаване на приходите от управлението на общинската собственост;
  • Енергийна ефективност и възможности за участие на обществените потребители на пазара на ел. енергия;
  • Европейски практики в сферата на управлението на общинска собственост.

Ключови говорители, по темите, предвидени в програмата ще бъдат гл. ас. д-р Петър Ташев, арх. Емил Мечикян, проф. д-р инж. Йордан Ботев, доц. д-р Атанас Георгиев, Цвета Наньова, Горан Миланов, гл. ас. д-р Десислава Калчева, Иван Велков.

Регистрацията за събитието е достъпна тук до 1 септември 2023 г.