Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Записване на новоприети студенти в "Стопанско управление (немска програма)" за първа година

   

01.09.2013

Стопанско управление (немска програма)

 

За първи път през предстоящата уч. 2013/2014 г. студентите, приети в специалност Стопанско управление с немски език в Стопанския факултет, ще се записват в самостоятелна бакалавърска програма "Стопанско управление (немска програма)" със специално приет учебен план*.

 

Наименованието на програмата се вписва в дипломата за завършено висше образование, с което ще бъде осигурено свидетелство за българските и чуждестранните работодатели относно отличната езикова подготовка на завършилите студенти и участието на преподаватели от партньорските университети в Германия в обучението.

 

* Учебният план (pdf) е приет от Академическия съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 27.02.2013 г. след гласуване на Факултетния съвет на Стопанския факултет по инициатива на зам.-декана по учебната и международната дейност доц. Т. Седларски.

 

На 05 юни 2013 г. бе подписан двустранен меморандум между Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Стопанския факултет на Лайпцигския университет за взаимно признаване на резултатите от обучението. Споразумението дава възможност на българските студенти, приети с немски език, да получават немска бакалавърска диплома в минимален срок, възползвайки се от възможностите за финансиране на обучението в Германия по програма Еразъм.

 

Повече информация за немската програма в Стопанския факултет