Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / В Турция се проведе работна среща на партньорите по проект „Learn. Inc“

   

04.10.2023

 

В периода 12–14 септември 2023 г. в гр. Чанаккале, Турция, се проведе работна среща на партньорите по проект „Learn. Inc“ („Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research“) – „Инкубатор за преподаване и обучение чрез изследователски проекти“). Проектът се финансира от програма „Еразъм +“, координира се от UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU – Румъния, а Софийският университет е партньор по проекта.

Screenshot 2023-10-04 103848

Всеки партньорски университет представи основните постижения за първите 18 месеца на проекта, както и предстоящите планирани дейности за изпълнение. Годишната среща беше посветена и на оценката на дейностите, които следва да бъдат представени през първия отчетен период на проекта.

Screenshot 2023-10-04 103819

Други основни теми на дискусията включваха стратегии за комуникация и разпространение, както и мерки за осигуряване на качеството, за да се гарантират високи резултати и въздействие.

Прозренията и сътрудничеството, установени по време на срещата ще бъдат инструмент за по-нататъшното изпълнение на мисията на проекта, за подобряване на качеството на образованието и овластяване на преподавателите да използват базирани на предизвикателства методи за иновативно преподаване и учене в академичните среди.

От страна на Софийския университет в срещата участва и направи презентации проф. Албена Вуцова – координатор на българския екип.