Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Участие на 12 преподаватели в организираната в партньорство със Стопанския факултет научна конференция на БСУ "Съвременни управленски практики IX"

   

29.06.2016

 

Дванадесет преподаваели от катедрите Стопанско управление, Икономика, Статистика и иконометрия и Финанси и счетоводство взеха участие в тазгодишното издание на научната конференция на Бургаския свободен университет "Съвременни управленски практики IX", организирано в партньорство със Стопанския факултет на СУ на 17 и 18 юни 2016 г.

 

conference

 

Създадени бяха междуиниституционални връзки и бе положена основа за бъдещи съвместни публикации и партньорства по изследователски проекти.

 

Преподавателите, представили доклади на конференцията бяха:

 

проф. д.ик.н. Желю Владимиров

проф. д-р Мария Видолова

доц. д-р Елеонора Станчева

доц. д-р Илияна Анкова

доц. д-р Боряна Богданова

доц. д-р Десислава Йорданова

гл. ас. д-р Олимпия Ведър

гл. ас. д-р Тодор Ялъмов

гл.ас. д-р Теодор Атанасов

гл. ас. д-р Павел Стойнов

ас. Иванка Михайлова

ас. Любен Иванов