Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / СУ „Св. Климент Охридски“ и ОББ подписаха договор за партньорство и дадоха старт на „КВС България – ESG Академия“

   

17.12.2021

 

На 16 декември 2021г. СУ „Св. Климент Охридски“ и най-голямата банково-застрахователна група в България - КВС Груп, подписаха договор за сътрудничество.

VAR_1931

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и г-н Теодор Маринов, изпълнителен директор Легаси и дъщерни дружества в ОББ, поставиха подписите си под споразумението, с което се поставя началото на „КВС България – ESG Академия“ с първо издание в първите месеци на новата година. На събитието присъства и гл.ас. д-р Марина Стефанова, директор на най-новата магистърска програма на Стопанския факултет – „Отговорно и устойчиво управление“ и ръководител на проекта от страна на Софийския университет.

VAR_1948

Академията ще обучава ново поколение специалисти, готови да генерират възвращаемост, създавайки стойност за всички заинтересовани страни – служители, клиенти, доставчици и обществото като цяло.

„Свидетели сме на процеси, в които все повече компании преразглеждат подходите си и се насочват към екологично, социално и корпоративно управление (ESG), а устойчивото и отговорно инвестиране (SRI) е крайъгълният камък в стратегиите им“, заяви проф. дфн Анастас Герджиков.

„Наша основна цел е да изграждаме мостове към клиентите си и да информираме обществеността по темите за устойчивостта. Уверен съм, че това партньорство ще се развива и обогатява“, заяви г-н Теодор Маринов, изпълнителен директор Легаси и дъщерни дружества в ОББ.

„Възможността експерти на банката да помагат с реални казуси и менторство за практическата подготовка на студентите е наистина важна за всички обучаващи се“, коментира деканът на Стопански факултет доц. д-р Атанас Георгиев.

В академията ще се изучават пет основни модула: ESG управление и отчетност, Екологичен стълб на устойчивост, Социален стълб на устойчивост, Устойчиви финанси, Адаптация и устойчивост към климата.