Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Студентите от МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ анализираха мнението на българските граждани относно електронните публични услуги в България

   

14.02.2023

 

Студентите от МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ получиха възможност да развият своите умения в анализа на текстови данни, работейки по актуални проблеми свързани с дигитализацията на публичния сектор в България.

20230130_193544_11zon

Студентите, част от курса по „Основи на текстовия анализ и обработката на естествен език“, анализираха мнението на българските граждани относно електронните публични услуги в България и извлякоха интересени изводи относно развитието на дигитализацията в публичния сектор.

Магистрите затвърдиха своите знания и умения за работа с неструктурирани данни, прилагайки актуални аналитични техники върху голям обем от текстови данни, генерирани в популярни социални мрежи и новинарски сайтове в България. Разработените аналитични проекти засягат интересни и важни въпроси относно дигитализацията на административни, здравни и образователни услуги в България.

IMG_3403_11zon

Тази възможност беше реализирана по проекта „Идентифициране на нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и използването на електронните публични услуги“, (№ на договора: КП-06-Н45/3 - 30.11.2020) по ФНИ към СУ „Св. Климент Охридски“.