Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стратегията на СУ за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие (2022-2027) вече е публикувана на английски език

   

10.02.2023

 

Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН (2015-2030 г.) поставят амбициозната задача за водене на устойчивото управление на планетата, включително икономическите, социалните и екологичните цели по по-балансиран начин, като същевременно насочват обществото към устойчиво и справедливо бъдеще.

1676030165

Академичната общност играе важна роля за постигане на Целите, участвайки активно в определянето на интелигентни и постижими стъпки въз основа на научни изследвания по време на фазата на консултация, която доведе до Плана за устойчиво развитие (2030). Приносът на учените е ключов в разработването на устойчиви решения и установяването и тестването на подходящи инструменти, които биха помогнали да се отговори на предизвикателствата, които бъдещето крие.

Стратегията за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие (2022-2027) вече е публикувана и на английски език и може да бъде намерена тук .