Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и „Експириън България“ ЕАД сключиха договор за сътрудничество

   

01.07.2016

sofijskiyat_universitet_sv_kliment_ohridski_i_ekspiri_n_b_lgariya_ead_sklyuchiha_dogovor_za_s_trudnichestvo_medium200x200

Договорът за сътрудничество бе подписан от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков , доц. д-р Теодор Седларски , декан на Стопанския факултет, и Мая Миланова, изпълнителен директор на „Експириън“ за България .

Договорът предвижда двете страни да участват съвместно в научното и методическо ръководство при обучението на студенти в магистърската програма на Стопанския факултет„Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език“ . Споразумението се сключва за срок от 10 години, считано от началото на академичната 2016/2017 г.

Сътрудничеството между Софийския университет и Experian има практическа насоченост. Предвижда се фирмата да предоставя теми и идеи за практическо ориентирани курсови проекти и магистърски тези за студентите обучавани в магистърската програма. Според клаузите на договора Experian се задължава да предоставя възможност за добиване на допълнителни практически умения на студентите, обучавани в магистърската програма чрез организиране на стажантски програми и лeтни практики в съответствие със своите бизнес нужди.

1 (1)