Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Съвместен семинар на енергийните магистри от Стопанския факултет и НБУ

   

13.06.2016

 

На 10 юни в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе съвместен студентски семинар на магистри по мениджмънт в енергийния отрасъл. Домакини бяха студентите от програмата „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ на Стопанския факултет в СУ, а техни гости бяха студентите от програмата между магистрите от програмата „Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор“ на Нов български университет.

Темата на семинара беше „Предизвикателствата пред българската енергетика до 2030 г.“, а модератори бяха ас. Атанас Георгиев (СУ „Св. Климент Охридски“) и г-н Иван Хиновски (НБУ, Български енергиен и минен форум).

2

Първите три кратки презентации бяха от настоящи и завършили студенти в магистърската програма на Стопански факултет:

- Калоян Стайков представи историята на регулирането на естествените монополи и актуалните регулаторни предизвикателства за България. Той коментира ролята на държавата в управлението на енергийния отрасъл и в балансирането на отношенията между заинтересованите страни.

- Антони Желязков коментира предизвикателствата пред регионалния енергиен пазар – както за електроенергията, така и за природния газ. Той представи стъпките за преминаване от регулиран към свободен пазар, както и ролята на България при обединението в рамките на Multi-Regional Coupling (MRC) и в обединението на пазарните оператори PCR.

- Никола Василски представи някои допълнителни аспекти на търговията с електроенергия при интеграция на енергийните пазари в Югоизточна Европа. В представянето му бяха включени и данни за някои от пазарите в региона.

1

Магистрите от НБУ представиха своята гледна точка по темата „Българската енергетика с хоризонт 2030 г.“. Презентацията беше разделена на 3 части:

- Първата част, „Производство“, беше представена от Грета Георгиева, която коментира ролята на ВЕИ и ядрената енергия в светлината на новото споразумение в Париж в рамките на климатичните преговори COP21. Грета Георгиева представи потенциала за нови енергийни мощности в България – хидроенергийни, соларни, ветроенергийни, както и потенциала за добив на природен газ в страната.

-Темата „Потребление“ беше презентирана от Христо Стефанов. Той представи историческите данни и прогнозите за бъдещо потребление в България, като акцентира върху ефектите от последната икономическа криза.

- Веселин Василев разгледа под-темата „Устойчиво развитие“. Той представи теоретичните основи на устойчивото развитие, както и конкретните му параметри. Веселин Василев представи и предизвикателствата, свързани с декарбонизацията на енергийния микс.

След кратките презентации от двете групи студенти се проведе и дискусия с въпроси и отговори към презентиращите студенти. Всеки от тях даде и своя отговор на въпроса „Кое е най-значимото предизвикателство пред българската енергетика до 2030 г.?“.