Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проф. д-р Анастасия Бънкова бе удостоена с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   

01.07.2016

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет проф. д-р Анастасия Бънкова бе удостоена с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Високото отличие бе връчено от ректора проф. дфн Анастас Герджиков за цялостния й принос за развитието на Стопанския факултет и Софийския университет и във връзка с нейна годишнина.

Проф. Бънкова изрази най-дълбоката си благодарност към колегите си от Стопанския факултет и пожела здраве и успехи на всички.

Проф. д-р Анастасия Бънкова има ключова роля за създаване и развитие на катедра „Социално управление“ (по-късно „Стопанско управление“ ), за възстановяване, изграждане и развитие на Стопанския факултет. Изпълнявала е функциите на ръководител на катедрата и заместник-декан на Факултета. Била е преподавател на голяма част от днешните преподаватели в катедрата и Факултета.

С многогодишната си работа в Университета проф. Бънкова допринася за изграждането и развитието на учебни програми с високо качество и конкурентоспособност – бакалавърската „Стопанско управление“, магистърски програми, докторантски програми. Проф. Бънкова е любим преподавател на стотици университетски студенти. Била е научен ръководител на десетки български и чуждестранни докторанти. Тя е и признат експерт в сферата на управлението.

Колегите й я определят като креативна, с новаторска нагласа, информирана и принципна. Един от първите университетски преподаватели, които въвеждат в обучението игрови подходи, симулации, обучение чрез казуси и проекти и др.

Проф. Бънкова е автор на серия дидактически формати. Нейните учебници и изследвания се ползват с уважение в професионалната общност в България и зад граница.

Проф. Бънкова неотклонно работи за изграждане и поддържане на доброто име и авторитета на Университета, Стопанския факултет и професионалната общност. Членува в Българската асоциация по управление на човешките ресурси.

Изследователските й интереси са в областта на стопанското управление, организационната теория, учещата се организация, методите на преподаване на управленските дисциплини.

Ръководител е на научно-изследователски проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет. Участник е в научно-изследователски проекти с университетите на Саарланд и на Кьолн, Германия, в областта на организационните мрежи, управлението на организациите, финансирани по линията на плановете за безвалутен обмен между университетите.

Има публикации в областта на управлението на организациите, методите на обучение по управленските дисциплини, учещата организация, организационните мрежи и други. Общо 91 публикации, от които 35 доклада на конференции, 12 участия в книги, 15 учебника, 9 научни студии, около 15 статии в научни списания и други.

 

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО ВЪВ FLICKR