Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / През септември в Гърция се проведе обучение за партньорите по проект „Learn. Inc.“

   

04.10.2023

 

В периода 6–8 септември 2023 г. в гр. Патра, Гърция, се проведе обучение за партньорите по проект „Learn.Inc.“ („Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research“ – „Инкубатор за преподаване и обучение чрез изследователски проекти“). Проектът се финансира от програма „Еразъм +“ и се координира от UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU – Румъния. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е партньор по проекта.

Screenshot 2023-10-04 101528

Събитието беше посветено на обучение на бъдещите лектори, които ще вземат участие в обучението на студенти, докторанти и млади учени при генериране и прилагане на иновативни идеи.

Участници бяха изложени на редица иновативни педагогически техники, които им позволяват да създават по-ангажиращи и интерактивни учебни преживявания. Тези прозрения, съчетани с акцент върху дигиталната готовност, оборудват преподавателите с уменията и инструментите, необходими за ефективно използване на цифровите технологии в техните преподавателски практики.

Семинарът насърчи работата в мрежа и сътрудничеството между участници от различен произход. Тази работа в мрежа не само улесни споделянето на знания, но и отвори врати за бъдещи партньорства, допълнително обогатяващи образователната екосистема.

От страна на Софийския университет в срещата взеха участие и направиха презентации проф. д-р Албена Вуцова и д-р Николай Янев.

Screenshot 2023-10-04 101552