Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Преподаватели от Стопанския факултет участваха в научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания

   

02.10.2023

 

На 29 и 30 септември 2023 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе Осмата годишна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания на тема „Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива“.

Свои доклади на конференцията представиха:

• Доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева и доц. д-р Калоян Ганев в съавторство с доц. д.н. Мартин Иванов на тема „Monetary Reforms and the Taming of Inflation in Communist and Post-Communist Bulgaria”;

Screenshot 2023-10-02 125500

• Доц. д-р Стела Ралева на тема „Характеристики и фактори на икономическия растеж в България от 70-те години на ХХ век до 2009 г.“;

Screenshot 2023-10-02 125626

• Доц. д-р Димитър Златинов и гл. ас. д-р Стоян Шаламанов на тема „Икономическата политика на България в годините на преход и членство в ЕС“;

Screenshot 2023-10-02 125709

• Доц. д-р Соня Георгиева и докт. Веселина Шаламанова на тема „Външните шокове като фактор за икономическото развитие на България и Хърватия: исторически аспекти и съвремие“;

Screenshot 2023-10-02 125802

• Гл. ас. д-р Росица Златинска на тема „Насоки в дейността на Земеделското министерството през втората половина на 30-те години на ХХ век – предпоставки и фактори“;

Screenshot 2023-10-02 125853

Преподавателите от Стопанския факултет взеха дейно участие в конференцията, а представените материали предстои да бъдат публикувани в издание, индексирано в Scopus.

Screenshot 2023-10-02 125941

На проведеното Общо събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, доц. д-р Стела Ралева, доц. д-р Димитър Златинов, доц. д-р Калоян Ганев, гл. ас. Стоян Шаламанов и докт. Веселина Шаламанова бяха одобрени за членове на Центъра, с което се задълбочава сътрудничеството между Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и общността на стопанските историци в страната.