Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Подписан е меморандум за сътрудничество в разпространението на знания по интелектуалната собственост и технологичен трансфер

   

03.10.2023

 

На 27.09.2023 г. Патентното ведомство на Република България, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) подписаха Меморандум на сътрудничество в областта на обучението и разпространението на знания по интелектуалната собственост и технологичен трансфер.

Screenshot 2023-10-03 113646

С подписването на Меморандума се разширява дейността на създадения в началото на 2023 г., съвместно с Европейското патентно ведомство, Хъб по интелектуална собственост и технологичен трансфер. Посредством установеното сътрудничество на Патентно ведомство и Софийския университет се предоставя достъп до всички електронни ресурси на СОИС в областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер, създадени в партньорство и с други организации от държавите членки на организацията. По този начин ще се създадат условия за реализиране на реален експертен обмен на знания и практики.

Хъбът е отворен за присъединяване на всички заинтересовани университети и изследователски организации, чиято дейност се допира до въпросите на интелектуалната собственост и технологичния трансфер.

Съвместната магистърска програма на Софийския университет с Академията на СОИС по интелектуална собственост и трансфер на технологии, изпълнявана в сътрудничеството с Европейското патентно ведомство, стартира на 02.10.2023 г. Тя е част от поредицата стъпки към изграждането на Хъба за интелектуална собственост и технологичен трансфер като академично средище за предоставянето на лесно достъпна и актуална информация в областта интелектуалната собственост и свързаните с нея въпроси на технологичния трансфер.

„Българското Патентно ведомство има привилегията да бъде страна по Меморандума за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Това е важна стъпка напред за по-добро изграждане на капацитет чрез образование в областта на интелектуалната собственост и по-специално в икономически аспекти, свързани с трансфера на технологии и комерсиализацията. Вярваме, че установеното сътрудничество ще допринесе за устойчивостта на интелектуалната собственост и системата за иновации, както и ще повиши осведомеността сред заинтересованите страни, за да насърчи използването на интелектуалната собственост за икономически растеж“, сподели проф. д-р Владя Борисова, Председател на Патентно ведомство на Република България.

Софийският университет изразява задоволство от подписването на Меморандума за сътрудничество, който ще укрепи взаимните ни усилия в областта на обучението и разпространението на знанията по интелектуална собственост. Разпространявайки знания и опит, съвместно с Академията на СОИС ще създадем решения за доброто на обществото и неговото активно участие в научноизследователската и иновационна екосистема“, сподели проф. д.и.н. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет.

„Заедно ще изградим и съвместна магистърска програма по интелектуална собственост и трансфер на технологии, която ще се занимава с всички области на интелектуалната собственост и ще проучи начините, по които фирмите, предприемачите и творците могат да използват трансфера на технологии, за да подкрепят икономическия растеж и развитие в по-широк план. Технологичният трансфер поддържа жизнения цикъл на технологията, от създаването до разпространението й на пазара и нейната комерсиализация, носейки допълнителни ползи чрез стимулиране на икономическото и социалното развитие“, заяви г-н Шериф Саадалах, изпълнителен директор на Академията на Световната организация за интелектуална собственост.