Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Нови преподаватели в катедра „Икономика“ на Стопанския факултет

   

16.10.2023

 

От началото на октомври 2023 г. и в навечерието на 121-та годишнина от създаването си, екипът на най-старата икономическа катедра в България – катедра „Икономика“ на Стопанския факултет – се увеличи с още трима колеги.

Гл. ас. д-р Росица Златинска е преподавател по „Стопанска история“ и „Стопанско-историческо развитие и глобализация“ в Стопанския факултет и „Израел в световната икономика“ в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е като експерт към Националния осигурителен институт и в сферата на обществените поръчки и търгове. Доктор е по стопанска история от УНСС, където е завършила „Финансов контрол“. Научните й интереси са свързани с изследвания върху аграрната политика на България в историческа перспектива.

Ас. Илия Лингорски е преподавател по „Финансови институции и пазари“, „Международни финансови институции и банки за развитие“ и „Пари, банки и финансови пазари“ в Стопанския факултет и „Икономика“ в Геолого-географския факултет. Член е на Управителния съвет на Българската народна банка и в богатата си професионална кариера е заемал различни управленски и експертни позиции като заместник-министър на финансите, подуправител за България в Международния валутен фонд, главен икономист и председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие, член на Управителния съвет на Инвестиционния фонд към Инициативата „Три морета“ и много други. Специализирал е към Университета Оксфорд, Великобритания, и Гренобъл, Франция, а понастоящем е докторант в докторската програма „Икономика и икономическа политика“ към катедра „Икономика“. Научните му интереси са свързани с изследване на международните финансови пазари, устойчивото икономическо развитие, процесите на икономическа конвергенция в страните от Централна и Източна Европа и приложенията на системи с изкуствен интелект.

Ас. Радостина Ивчева е преподавател по уводни курсове по обща икономическа теория, икономика на труда и икономика на човешкия капитал в Стопанския факултет и други факултети на СУ „Св. Климент Охридски“. Експерт е към Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Има опит като стажант в различни структури на държавното управление в България. Завършила е спец. „Международни отношения“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска степен по „Икономика и право“ от Стопанския факултет и понастоящем е докторант в докторската програма „Икономика и икономическа политика“ към катедра „Икономика“. Научните й интереси са свързани с изследване на процесите в областта на скритата икономика и неформалната заетост в България и ЕС.

Screenshot 2023-10-16 102254