Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Кръгла маса на тема „Екологичната и социална трансформация на икономиката в контекста на индустрия 5.0“ ще се проведе на 31 октомври 2023 г.

   

05.10.2023

 

Департамент „Икономика“ към Нов български университет и катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират кръгла маса на тема „Екологичната и социална трансформация на икономиката в контекста на индустрия 5.0“, която ще се проведе на 31 октомври 2023 г.

Кръглата маса има за цел да събере преподаватели и изследователи от България и Франция, заинтересовани от дискусията за многообразието на прехода към нов модел на социално-екологично развитие. Участниците в кръглата маса могат да представят свои изследвания, да обменят информация и да участват в обсъждането на актуални въпроси.

Двата основни панела на кръглата маса са:

  • Въздействия на прехода към зелена икономика върху икономическото развитие;
  • Подкрепа на социалното предприемачество: предизвикателство за насърчаване на устойчивото развитие.
Untitled design (8)

Кръглата маса е част от изпълнението на следните международни проекти:

  • „L’accompagnement à l’entrepreneuriat social : un enjeu pour favoriser le développement pérenne en Bulgarie et en France“;
  • „L’innovation environnementale comme facteur de croissance économique durable dans les pays de l‘UE“.

Форумът е отворен и за представители от други държави. Кръглата маса ще се проведе в хибриден режим. По този начин участниците могат да присъстват на сесиите и да представят докладите си на място или да изберат да направят същото чрез онлайн платформа.

Повече информация и условията за кандидатстване може да намерите от поканата за участие в кръглата маса.