Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Класирани кандидат-магистри от втория етап на кампанията в Стопанския факултет и информация за записване в магистърските програми за учебната 2022/2023 г.

   

07.10.2022

 

Класираните кандидати от втория етап на кампанията за прием в магистърските програми в Стопанския факултет за учебната 2022/2023 година са посочени по входящ номер от системата за подаване на документи в следните заповеди на Ректора:

 1. Заповед за записване на студенти срещу заплащане в ОКС „магистър“
 2. Заповед за записване на студенти с чуждестранни дипломи срещу заплащане в ОКС „магистър“

Всички магистри класирани на първи етап, които не са се записали, са включени в заповедта за второ класиране!

Документите за записване могат да се попълват в зала 128 на Стопанския факултет.

Записването в магистърските програми е в сградата на Стопанския факултет (блок 3 на бул. Цариградско шосе №125) при спазване на следния график:

11 октомври 2022 г. (вторник) от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

 • Зала 315: МП Счетоводство и одит; МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни; МП Енергийни пазари и услуги; МП Фасилити мениджмънт; МП Международен финансов мениджмънт с обучение на английски език
 • Зала 316: МП Дигитален мениджмънт в туризма; МП Отговорно и устойчиво управление; МП Бизнес администрация – управление и предприемачество; МП Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса

 

12 октомври (сряда) 2022 г. от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

 • Зала 315 МП Финанси, инвестиции и финтех; МП Икономика и право; МП Митнически и данъчен контрол; МП Икономика и финанси
 • Зала 316: МП Дигитален маркетинг; МП Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор; МП Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език; МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език; МП Управленски информационни системи с обучение на английски език

 

13 (четвъртък) 2022 г. от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

 • Зала 315: МП Аутсорсинг проекти и компании; МП Бизнес икономика; МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език; МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси; МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите; МП Икономика и управление на публични ресурси
 • Зала 316: МП Бизнес администрация; МП Бизнес администрация – стратегическо управление; МП Бизнес-администрация – развитие на човешките ресурси

 

Необходими документи за записване:

Кандидат-магистрите трябва предварително да подготвят следните документи:

1. Диплома – копие на диплома за завършено средно и оригинал и копие от диплома за висше образование или академична справка с отразен среден успех от следването и успеха от държавния изпит /защитата на дипломна работа/

Кандидати, завършили СУ „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към съответния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. Лична карта (или собственоръчно попълнено пълномощно, в което изрично е упоменато, че лицето желае да бъде записано в съответната магистърска програма).

3. Документ за платена такса – кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

 • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
 • на каси в банка

Трябва да се посочи банковата сметка на Софийския университет:

БНБ – Централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 1. Три имена на студента
 2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
 3. Да се посочи задължително, че магистърската програма е към Стопанския факултет

4. Два броя снимки /паспортен формат/

5. Само студентите от следните магистърски програми попълват декларация по образец относно включването на задължителни и/или избираеми дисциплини на английски език в учебния план:

 • МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси
 • МП Бизнес администрация – стратегическо управление
 • МП Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор
 • МП Дигитален маркетинг
 • МП Дигитален мениджмънт в туризма
 • МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси – 2 и 4 семестъра
 • МП Отговорно и устойчиво управление
 • МП Счетоводство и одит – 3 и 4 семестъра
 • МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни
 • МП Финанси, инвестиции и финтех – 3 и 4 семестъра
 • МП Финанси и банково дело

Кандидат-магистрите могат да закупят от Стопанския факултет и попълват на място следните документи:

6. Формуляр за записване на новоприети студенти /по образец/ от Стопанския факултет

7. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента от Стопанския факултет или друга книжарница на СУ „Св. Климент Охридски“

8. Декларация за здравно осигуряване

9. Договор за обучение срещу заплащане в ОКС „магистър“

Посочените документи могат да бъдат закупени в сградата на Стопанския факултет и попълнени преди записването!

Ако Ви е необходима допълнителна информация или съдействие относно записването, може да се обръщате към:

 • Инспектор „Магистри“ – 0878 437 462
 • Мая Тодорова, Координатор кандидатмагистърска кампания – 0878 622 429
 • Анелия Стефанова, Секретар на Стопанския факултет – 02/873 83 10
3BGEN