Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гл. ас. д-р Десислава Калчева взе участие в CEE-Loc seminar в Полша

   

26.09.2023

 

Гл. ас. д-р Десислава Калчева взе участие в CEE-Loc seminar (Семинар за изследвания на местното самоуправление в Централна и Източна Европа). Конференцията се проведе в гр. Вроцлав, Полша в периода 21.09.2023 - 22.09.2023 г.

Screenshot 2023-09-26 112112

В рамките на събитието д-р Калчева представи доклад на тема „The size of the size effect. The impact of splits of municipalities on the performance of local governments in Bulgaria, Croatia and Poland“. Докладът е изготвен от международен екип от експерти в сферата на общинските финанси, а именно Дубравка Алибегович от Икономическия институт, Загреб, Хърватия, д-р Десислава Калчева от Софийския университет, България, Юлита Лукомска от Варшавския университет, Полша и Павел Свяневич от Вроцлавски университет - науки за околната среда и живота, Полша.

Screenshot 2023-09-26 112055

Идеята на конференцията е да събере общност от учени от Централна и Източна Европа, които се интересуват от изследванията на местното самоуправление и да обсъди ограничен брой научни статии, изучаващи различни измерения на работата или политиката на местното самоуправление в региона на ЦИЕ. В конференцията взеха участие експерти от всички държавите от Централна и Източна Европа с изключение на Армения, Черна гора, Косово, Молдова и Сърбия.

Участието в конференцията е осъществено и финансирано по проект SUMMIT.

Screenshot 2023-09-26 112126