Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Два проекта, финансирани в рамките на UniverCity, бяха представени на официална церемония в МОН

   

12.10.2022

 

На 10 октомври 2022 г. на официална церемония в МОН бяха представени резултатите от два проекта, финансирани чрез UniverCity – 36-месечен проект, финансиран чрез РП Еразъм+, който има за цел да генерира нови стратегически партньорства с местни общности и изгражда устойчиви регионални мрежи, насочени към бъдеща пригодност за трудова заетост.

Untitled design

Събитието беше открито от зам.-министър Албена Чавдарова, която подчерта важността на развитието на проекти, изпълнявани в рамките на международни партньорства в сферата на образованието и науката. Тя изрази своята удовлетвореност от работата на екипа по проекта UniverCity, който успява да мотивира млади учени и изследователи от различни области да кандидатстват със свои идеи. В проектния екип от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ участват проф. д-р Албена Вуцова, доц. д-р Тодор Ялъмов и доц. д-р Иван Ангелов.

Проф. Албена Вуцова представи основните цели на проекта и отчете част от постигнатите резултати, които от една страна гарантират неговата устойчивост, а от друга – демонстрират практико-приложния характер на дейностите.

Според работната програма на проекта е завършен пилотният конкурс за предоставяне на малки грантове за научни изследвания, които решават конкретен проблем на местните власти. Пилотният конкурс е организиран според всички правила на безпристрастност и прозрачност. Класирани са 6 проекта, изпълнявани от екипи на млади учени и студенти. Стопанският факултет получи финансова подкрепа за три малки иновативни гранта. На официалната церемония бяха презентирани два от спечелилите т.нар. малки грантови проекти – „Предизвикателствата пред чуждестранните студенти в България“ от Рутияна Нгундо, докторант в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, и от доц. д-р Владимир Божилов от катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Партньорски страни в проекта UniverCity са България, Италия и Румъния. Предстои второ издание на конкурс за научни изследвания.