Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Докторантски курс: Преподаване на управленски знания

   

12.05.2020

 

Преподаване на управленски знания

 

През летния семестър на учебната 2019 – 2020 г. в катедра Стопанско управление се проведе курс за докторанти на тема ПРЕПОДАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ ЗНАНИЯ. Курсът е част от учебната програма на 3.7 Администрация и управление на катедра Стопанско управление . Ръководител на екипа е проф. д.с.н Цветан Давидков .

Скоро след началото в страната беше обявено извънредно положение, поради което екипът успя да проведе само няколко лекции в обичайна учебна среда. С помощта на ръководителя – проф. Цветан Давидков и с активното участие на докторантите, курсът продължи дистанционно до средата на месец май и в него се включиха 8 докторанти. Работата във виртуална среда не затрудни високата активност и колаборация сред участниците. Екипът сформира онлайн библиотека за съхраняване на литературата, задачите и помощните материали.

Докторантите преминаха през различни теми на преподавателската дейност и разгледаха основните дидактически ориентири на преподаването, разликите при обучението на деца, възрастни и студенти, най-основните образователни парадигми, различните типове обучавани и др. Предоставената литература, практически казуси и самостоятелните задачи, възложени от проф. Давидков, обхванаха всички теми от плана.

Като цяло, курсът ПРЕПОДАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ ЗНАНИЯ предоставя широк набор от практически и теоретични познания за преподавателската дейност и е изключително полезен за всеки, който ще се сблъска с нелеката задача да преподава.

 

Ето и преките впечатления на част от участниците:

 

1

 

 

Курсът Преподаване на управленски знания, воден от проф. Давидков, дава много практически и теоретични познания за преподавателската дейност. Аз научих тънкости на този занаят - от това как да общуваш със студенти в различните възрасти до детайли на планирането на един учебен час. Осъзнах за колко неща трябва да помисля, преди да застана пред аудиторията, за да се получи смислена и полезна дискусия. Дистанционният формат ми даде възможност да видя различни гледни точки по дадените задачи благодарение и на колегите, с които сформирахме един добър колектив.

Ивона Христова

 

 

2

 

 

„Курсът на проф. Давидков дава много добър обзор и основни направления в преподавателската ни мисия. Хареса ми отвореното съдържание, възможността и насърчаването да изследваме обширно темите, както по свое усмотрение и интереси, така и конкретно, по задължителните въпроси, които бяха част от заданията.“

Жасмина Мишева

 

 

3

 

 

„За мен курсът беше изключително полезен и приятен, защото предостави една от малкото възможности за академичен диалог между участниците докторанти, което е ценно и обогатяващо преживяване. Материалът, който усвоихме с помощта на серия от лекции и интерактивни задачи, постави здрави основи на преподаването в академична среда, което е едно от задължителните нови познания за всеки докторант.“

Ирина Янчовска

 

4

 

 

„Изключително полезно бе, че успяхме да видим на практика как от стандартния тип на обучение целият курс на работа се прехвърли в дистанционно онлайн обучение. Смятам, че изучаването как да преподаваме, точно в този динамичен момент бе много полезно за нас като докторанти.“

Ивелин Първанов