Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Докторантът Симеон Лазаров взе участие в докторантски семинар в рамките на Европейската нощ на учените

   

05.10.2023

 

Докторантът Симеон Лазаров взе участие в докторантски семинар в рамките на Европейската нощ на учените. Целта на форума е млади учени от различни факултети на Софийския университет да представят своите изследователски проекти и да ги поставят в контекста на новите глобални предизвикателства.

Семинарът се проведе на 30 септември 2023 г. и в него взеха участие 14 чуждестранни докторанти от проекта Transform4Europe, както и 13 докторанти на СУ.

Screenshot 2023-10-05 102100

В началото на семинара доц. д-р Елисавета Гурова накратко обобщи последните новости в политиките на ЕС за подкрепа на младите учени и ключовите европейски инициативи за научна кариера. Тя представи новата компетентностна рамка за изследователи, която е полезен инструмент при кариерното израстване и разработване на докторантски обучения.

Г-жа Светлана Димитрова демонстрира портала Euraxess и предимствата на международната менторска програма. Д-р Христо Илиев разказа за проекта EuroCC2 и възможностите за използване на научната инфраструктура в България и в Европейския съюз. Той представи механизмите, чрез които докторанти от ЕС могат да използват суперкомпютрите Nestum и Discoverer за научни цели, като подчерта, че те са достъпни за изследователи и в социалните, и в хуманитарните науки.

Screenshot 2023-10-05 102118

По време на събитието докторантите представиха своята научна дейност и споделиха своята желана посока на развитие. Съгласно регламента те имаха на разположение по 3 минути, за да обяснят изследванията си, да представят научните си групи, да разкажат как виждат бъдещото си развитие и да представят работата си в по-широк контекст.

Симеон Лазаров сподели изследването си върху цифровата трансформация на организациите в България и в Европа, както и влиянието на свързаните с това процеси за икономиката, обществото и отделните индивиди.

Бяха намерени много допирни точки и възможности за сътрудничество между участниците в семинара. Събитието завърши с групова снимка и с покана към всички докторанти да се включват активно в инициативите на Европейските университетски алианси.

Screenshot 2023-10-05 102141