Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. д-р Атанас Георгиев беше преизбран единодушно за декан на Стопанския факултет

   

17.10.2023

 

На Общо събрание, проведено на 17 октомври 2023 г., доц. д-р Атанас Георгиев беше избран единодушно от 54 делегати за втори мандат като декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доц. д-р Атанас Георгиев беше единствен кандидат за декан в отчетно-изборното събрание на факултета. В своя отчет пред Общото събрание доц. Георгиев отбеляза, че успехите, отчетени в доклада за мандата 2019 – 2023 г., са дело на цялата общност на Стопанския факултет.

2023-AGeorgiev

Доц. д-р Атанас Георгиев е възпитаник на Стопанския факултет, като завършва последователно бакалавърска степен („Икономика“, 2004 г.), магистърски степени („Финанси и банково дело“ и „Енергийна икономика и мениджмънт“ – 2007 и 2008 г.) и докторска степен – с дисертация на тема „Институционалната независимост на националния енергиен регулатор в България“ – през 2016 г. Като студент, доц. Георгиев е председателствал студентската организация „Бизнес клуб – СУ „Св. Климент Охридски“ в Стопанския факултет, а впоследствие е бил и председател на УС в Сдружението на завършилите Стопанския факултет (FEBA Alumni Club).

От 2005 г. преподава като хоноруван, а от 2007 г. – като щатен асистент в Катедра „Икономика и управление по отрасли“, където е последователно научен секретар, Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” и Ръководител катедра (от 2018 г. досега). Научните му интереси са в областта на енергийната икономика и регулирането на ютилити услуги, автор е на 2 книги и над 40 научни публикации, както и научен ръководител на над 70 магистърски тези в тази област. През 2019 г. е избран за Декан на Стопанския факултет и за член на Академичния съвет.

Доц. Георгиев е посетил и редица специализации във водещи институции: LEAP програма в Babson College (Бостън, САЩ), IVLP/Global Energy Security на Държавния департамент на САЩ (DC, NY, OK, CA, WA), Generation Next на Россотрудничество, курсове по „Ценообразуване“ и „Бенчмаркинг“ в Public Utility Research Center (University of Florida, САЩ), Енергийна школа в Azerbaijan Diplomatic Academy, Енергийно право във Florence School of Regulation (European University Institute – Италия), както и обучение по Енергийна сигурност в Masaryk University (Чехия) и др.

Преподава и като гост-лектор в курсовете по енергийна дипломация на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България и е бил гост лектор в редица университети, сред които University of Cologne (Германия), 9 университета в Украйна по проект на Дипломатическия институт и University of Sarajevo (Босна и Херцеговина).

Координатор и ръководител е на няколко научни и образователни проекта, осъществени в Стопанския факултет в партньорство с други организации (туининг проект SCHOLARNET по програма „Европейски научни мрежи“, JRC-финансиран проект, ДАСУН – финансиран от ЕСФ и др.). Участва в изпълнението на университетски проекти, финансирани от ЕК: Transform4Europe, INNOAIR, COP21:RIPPLES и др.

Доц. Георгиев участва в управлението на редица организации: член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет; член на УС в Индустриален клъстер „Електромобили“; зам.-председател на Управляващия борд в Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при Българската търговско-промишлена палата, член на Контролния съвет във Фондация ФЕБ. Представлява Софийския университет в Leadership Council на UN SDSN Black Sea. От декември 2022 г. е избран за независим член на Надзорния съвет в УниКредит Булбанк АД след одобрение от банковия надзор на ЕЦБ и БНБ.

Членува в международни и национални организации като International Association for Energy Economics, International Facility Management Association, Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE) и др.

Извън Университета, доц. Георгиев е работил и като консултант по преструктуриране в енергетиката в Юкономикс (2005-2009 г.) и в „Пъблик сървисис” (от 2010 г. досега). Част от екипа на Контролиращия управител по делото в ЕК – ГД Конкуренция AT.39767 BEH Electricity (2016-2021 г.). Издател и главен редактор е на специализираните издания „Ютилитис” и „Фасилитис“.

feba1