Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Kонкурс за доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на елементарните частици), обявен в ДВ бр. 93/26.11.2019 г.

   

Кандидат: д-р Пейчо Стоев Петков

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. дфзн Екатерина Христова Христова - bg / eng
  • проф. дфзн Румен Василев Ценов - bg / eng

Становища:

  • проф. дфзн Георги Иванов Райновски - bg / eng
  • проф. дфзн Иван Данаилов Ванков - bg / eng
  • доц. д-р Венелин Валериев Кожухаров - bg / eng
  • доц. д-р Мариян Величков Богомилов - bg / eng
  • доц. д-р Пламен Стоянов Яйджиев - bg / eng

 

Заседанието за избор ще се състои на 24.03.2020 г., от 16.00 ч. в Заседателната зала на ФзФ