Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Журналистика – Медии и социални конфликти), обявен в Държавен вестник, бр. 65 от 16 август 2019 г.

   

Кандидат: доц. д-р Луливера Делчева Кръстева

Материали

Рецензии

  • проф. д-р Веселина Вълканова BG / EN
  • проф. д.н. Любомир Стойков BG / EN
  • проф. дсн Добринка Пейчева BG / EN

Становища

  • проф. дпсн Толя Стоицова BG / EN
  • доц. д-р Ефрем Ефремов BG / EN
  • доц. д-р Мария Попова BG / EN
  • доц. д-р Саша Тодорова BG / EN