Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Мултикултурализъм и медии), обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в Държавен вестник, бр. 61/02.08.2022 г.

   

Кандидат: доц. д-р Светлозар Кирилов Иванов

Материали:

Резюме на научните трудове на: доц. д-р Светлозар Кирилов

Рецензии:

  • проф. д-р Веселина Вълканова BG / EN
  • проф. дфн Милко Петров BG / EN
  • проф. дсн Добринка Пейчева BG / EN

Становища:

  • проф. д.н. Андреана Ефтимова BG / EN
  • проф. дсн Петранка Филева BG / EN
  • проф. д-р Михаил Минков BG / EN
  • доц. д-р Катя Михайлова BG / EN