Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Управление на медийно съдържание), обявен в Държавен вестник, бр. 21 от 13 март 2020 г.

   

Кандидат: д-р Симеон Игнатов Василев

Материали:
Резюме на научните трудове на д-р Симеон Василев
Рецензии:

  • проф. дфн Милко Петров BG / EN
  • проф. дфн Желязко Стоянов BG / EN

Становища:

  • проф. дфн Валери Стефанов BG / EN
  • проф. д-р Теодора Петрова BG / EN
  • проф. дфн Иванка Янкова BG / EN
  • проф. д.н. Владимир Чуков BG / EN
  • доц. д-р Георги Вълчев BG / EN