Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Теория и история на връзките с обществеността), обявен в Държавен вестник, бр. 93 от 26 ноември 2019 г.

   

Кандидати: д-р Боян Кутевски и д-р Мила Серафимова

Материали:

Резюме на научните трудове на д-р Боян Кутевски и д-р Мила Серафимова

Рецензии:

проф. дсн Добринка Пейчева BG / EN

проф. д-р Чавдар Христов BG / EN

Становища:

проф. д.н. Любомир Стойков BG / EN

проф. д-р Николай Михайлов BG / EN

проф. д-р Росен Стоянов BG / EN

проф. д.н. Руси Маринов BG / EN

доц. д-р Светослава Ковачева BG / EN