Начало / Университетът / Центрове / Университетски център „Академия за деца” / За центъра

   

Предназначението на Университетски център „Академия за деца” (УЦАД) е да реализира социално отговорната и хуманна политика за подпомагане на семействата на преподаватели и служители в СУ „Св. Климент Охридски” чрез осигуряване на допълнителни възможности за целодневен и почасов престой в УЦАД за анимация и за образователни услуги по тяхно заявено желание за определен срок.

УЦАД предоставя дейности по анимация и образователни услуги по:

  • организация на свободното време, чрез анимация и игрово-образователни форми за празници, развлечения, развитие на талантите;
  • организация на самоподготовка по учебни предмети и усъвършенстване на компетентностите на ученици в извънучебно време;
  • провеждане на курсове за подготовка при кандидатстване в различни образователни институции; самоусъвършенстване в дейности по интереси; осигуряване на педагогическо иновативно пространство за разгръщане на детската индивидуалност и таланти;
  • предоставяне на съвременни интерактивни технологии за осъществяване на допълнителни дейности и извънучилищни форми.