Начало / Университетът / Центрове / Университетски център „Академия за деца” / Управителен съвет

   

Доц. дпн Милен Замфиров

доцент по специална педагогика, Факултет по науки за образованието и изкуствата

ръководител

 

Проф. д-р Елиза Стефанова

доцент по информатика и компютърни науки, заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация.

Член на УС

 

Проф. д-р Весела Гюрова

професор по теория на възпитанието и дидактика, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Член на УС

 

Проф. д-р Росица Пенкова

професор педагогика на обучението по български език, директор на Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Член на УС

 

Проф. д-р Светозара Халачева

професор по български език, директор на Департамент за езиково обучение – ИЧС

Член на УС

 

Доц д-р Радка Василева

доцент по теория на възпитанието и дидактика, Факултет по педагогика

Член на УС

 

Aс. д-р Даниела Рачева

асистент по педагогика, Факултет по педагогика

Член на УС