Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / STUDIA SLAVICO-BYZANTINA ET MEDIAEVALIA EUROPENSIA / STUDIA SLAVICO-BYZANTINA ET MEDIAEVALIA EUROPENSIA Vol. I

   
studia_slavico

Studia Slavico-Byzantina et mediaevalia Europensia

Vol. I

 

 

 

Studies on the Slavo-Byzantine and West-European Middle Ages

 

In memoriam prof. Ivan Dujčev

 

Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. I

Sofia, “Dr. Peter Beron”
Publishing House, 1989.
316 pages, 22 x 29 cm,
Paperback.