Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / STUDIA SLAVICO-BYZANTINA ET MEDIAEVALIA EUROPENSIA / РУМЕН Ж. БОЯДЖИЕВ. КЪСНОАНТИЧНОТО ЖЕНСКО МОНАШЕСТВО В РИМ И ДУХОВНИТЕ МУ ПОКРОВИТЕЛИ НА АПЕНИНИТЕ И В ИЗТОЧНОТО СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ /МЕЖДУ II И III ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР: 381 ДО 431/

   
Rumen_monashestvo

Румен Живков Бояджиев

 

Късноантичното женско монашество в Рим и духовните му покровители на Апенините и в Източното Средиземноморие

/между II и III Вселенски събор: 381 до 431/

 

Prosopographia Feminarum Christianarum

/Saecc. IV–VI/

Pars I

 

Studia Slavico–Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. XI

 

София, “AX-БA-KA”, 2011

440 с., 24 х 17 см, Paperback

ISBN 978-954-91769-8-8