Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / STUDIA SLAVICO-BYZANTINA ET MEDIAEVALIA EUROPENSIA / ОБРАЗ И СЛОВО ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ

   
obraz i slovo

Образ и слово

 

Εικονα και Λογος

Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. Аксиния Джурова

 

L’Image et la Parole

 

Εικονα και Λογος

Recueuil à l’occasion du 60e anniversaire du prof. Axinia Džurova

Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. VIII

 

Sofia University Press, 2004

560 pages, 16, 5 x 23, 5 cm

Hardback

ISBN 954-07-1998-4