Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / STUDIA SLAVICO-BYZANTINA ET MEDIAEVALIA EUROPENSIA / КАЛИНА МИНЧЕВА "МАНАСТИРИ И МАНАСТИРСКА МРЕЖА В КЮСТЕНДИЛСКИЯ САНДЖАК ПРЕЗ ХV-ХVІІ ВЕК"

   
Kalina_manastiri

Калина Минчева

 

Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилския санджак през ХV-ХVІІ век

 

Kalina Mincheva

Les monastères et le réseau monastique dans le sancak de Kustendil aux XVe-XVIIe siècles

 

Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. X

 

Sofia, Vakon, 2010

270 pages + 32 pages colour illustrations

16,5 x 23,5 cm, Paperback

ISBN 978-954-9535-26-6