Начало / Университетът / Административна структура / Eтична комисия / Етична комисия - състав

   

 

Председател

доц. д-р ВАЛЕНТИНА КЪНЕВА - Философски факултет

 

Заместник-председател

доц. д-р БОРЯНА МУСЕВА - Юридически факултет

 

Членове

проф. д-р Евгения Калинова - Исторически факултет

доц. д-р Бистра Мизова - Факултет по педагогика

проф.. д-р Веселин Кожухаров - Медицински факултет

доц. д-р Веселина Москова-Думанова - Биологически факултет

гл. ас. д-р Пламен Цветков – Факултет класически и нови филологии

Росица Банкова - главен инспектор администрация на Факултет по математика и информатика

Димитър Стоянов, докторант

 

Секретар

Камелия Сярова