Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Факултет по науки за образованието и изкуства / Медийна педагогика и художествена комуникация

   

Форма на обучение: Редовнa

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценка от дипломата за средно образование2
Задължителен или допълнителен ДЗИ с коефициент 3:
1. Английски език
2. Немски език
3. Френски език
4. Испански език
5. Италиански език
6. Руски език
+ Български език и литература

*Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.