Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Факултет по класически и нови филологии / Скандинавистика

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценка от дипломата за средно образование3
С коефициент 3:
1. Изпит по английски език
2. Изпит по немски език
3. ДЗИ1 по английски език (ниво B2)
4. ДЗИ1 по немски език (ниво B2)
С коефициент 2:
5. ДЗИ2 по немски език (ниво В1)
6. ДЗИ2 по английски език (ниво В1)
7. ДЗИ2 по български език и литература + приложен сертификат за владеене на английски или немски език на ниво минимум В1: Cambridge English - Preliminary (PET), Advanced (CAE); IELTS; TOEFL IBT (с точки над 90); IELTS Academic (мин. ниво 7); SAT, OTE/ ИЛИ за владеене на немски език на ниво минимум В1: Deutsches Sprachdiplom (DSD I; DSD II); DSH 1, DSH 2, DSH 3; TestDaF (от TDN 4); ÖSD Zertifikat В1, B2, C1, C2; Goethe-Zertifikat В1, B2, C1, C2
8. ДЗИ2 по друг чужд език + приложен сертификат за владеене на английски или немски език на ниво минимум В1: Cambridge English - Preliminary (PET), Advanced (CAE); IELTS; TOEFL IBT (с точки над 90); IELTS Academic (мин. ниво 7); SAT, OTE/ ИЛИ за владеене на немски език на ниво минимум В1: Deutsches Sprachdiplom (DSD I; DSD II); DSH 1, DSH 2, DSH 3; TestDaF (от TDN 4); ÖSD Zertifikat В1, B2, C1, C2; Goethe-Zertifikat В1, B2, C1, C2
+ Чужд език

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. ДЗИ по английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език на ниво В1 може да бъде от задължителен или от допълнителен ДЗИ.
3. Нива В1 и В2 по английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език от ДЗИ са определени съгласно Общоевпорейската езикова рамка (ОЕЕР)
4. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
5. За участие в класирането за определените в приложението специалности във Факултета по класически и нови филологии се признават следните сертификати за ниво минимум В2, освен, ако не е посочено изрично друго:

  • Английски език: Cambridge English; IELTS; Oxford Test of English; TOEFL; SAT
  • Немски език: Deutsches Sprachdiplom; TestDaF; ÖSD Zertifikat; Goethe-Zertifikat
  • Френски език: DELF
  • Испански език: DELE
  • Италиански език: CELI 2
  • Руски език: ТРКИ