Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Факултет по класически и нови филологии / Италианска филология

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценка от дипломата за средно образование3
С коефициент 3:
1. Изпит по италиански език
2. ДЗИ1 по италиански език (ниво B2)
С коефициент 2:
3. ДЗИ2 по италиански език (ниво B1)
+ Чужд език

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.
2. ДЗИ по английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език на ниво В1 може да бъде от задължителен или от допълнителен ДЗИ.
3. Нива В1 и В2 по английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език от ДЗИ са определени съгласно Общоевпорейската езикова рамка (ОЕЕР)
4. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
5. За участие в класирането за определените в приложението специалности във Факултета по класически и нови филологии се признават следните сертификати за ниво минимум В2, освен, ако не е посочено изрично друго:

  • Английски език: Cambridge English; IELTS; Oxford Test of English; TOEFL; SAT
  • Немски език: Deutsches Sprachdiplom; TestDaF; ÖSD Zertifikat; Goethe-Zertifikat
  • Френски език: DELF
  • Испански език: DELE
  • Италиански език: CELI 2
  • Руски език: ТРКИ