Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Факултет по класически и нови филологии / Арменистика и кавказология

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценка от дипломата за средно образование3
С коефициент 3:
1. Изпит по английски език
2. Изпит по френски език
3. Изпит по немски език
4. Изпит по испански език
5. Изпит по италиански език
6. ДЗИ1 по английски език (ниво B2)
7. ДЗИ1 по френски език (ниво B2)
8. ДЗИ1 по немски език (ниво B2)
9. ДЗИ1 по испански език (ниво B2)
10. ДЗИ1 по италиански език (ниво B2)
11. ДЗИ1 по руски език (ниво B2)
С коефициент 2:
12. ДЗИ2 по английски език (ниво B1)
13. ДЗИ2 по френски език (ниво B1)
14. ДЗИ2 по немски език (ниво B1)
15. ДЗИ2 по испански език (ниво B1)
16. ДЗИ2 по италиански език (ниво B1)
17. ДЗИ2 по руски език (ниво B1)
18. ДЗИ1 по български език и литература
+ Общ успех от дипломата за средно образование

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. ДЗИ по английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език на ниво В1 може да бъде от задължителен или от допълнителен ДЗИ.
3. Нива В1 и В2 по английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език от ДЗИ са определени съгласно Общоевпорейската езикова рамка (ОЕЕР)
4. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
5. За участие в класирането за определените в приложението специалности във Факултета по класически и нови филологии се признават следните сертификати за ниво минимум В2, освен, ако не е посочено изрично друго:

  • Английски език: Cambridge English; IELTS; Oxford Test of English; TOEFL; SAT
  • Немски език: Deutsches Sprachdiplom; TestDaF; ÖSD Zertifikat; Goethe-Zertifikat
  • Френски език: DELF
  • Испански език: DELE
  • Италиански език: CELI 2
  • Руски език: ТРКИ