Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с два държавни зрелостни изпита

   

История и цивилизация + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика

Български език и литература + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика

Философски цикъл + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика

География и икономика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика

Математика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика

География и икономика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език; Италиански език; Руски език (по избор): Туризъм; Регионално развитие и политика

История и цивилизация + Английски език, Френски език (по избор): История и чужд език (английски език/френски език)

Български език и литература + Английски език, Френски език (по избор): История и чужд език (английски език/френски език)

История и цивилизация + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Регионално развитие и политика

Български език и литература + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Регионално развитие и политика

Математика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Регионално развитие и политика

Философски цикъл + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Регионално развитие и политика