Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2023

   

Правилникът е приет на заседание на Академическия съвет
с протокол № 4/25 януари 2023 г.

 

https://online.uni-sofia.bg

 

Разпределение по зали за изпити - втора сесия

 

 

Балообразуване

График на изпитите

Програми за изпити

Местоположение на сгради и зали

 

Телефони за кандидатстудентска информация:

02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544