Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.6 Право /финансово и данъчно право/, обявен в ДВ бр.80/14.10.2011