Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за доцент по 3.6. Право (Гражданско и семейно право), обявен в бр. 57 от 26.06.2020 г.

   

Единствен кандидат гл.ас. д-р Венцислав Людмилов Петров

 

Председател на научното жури: проф. дюн Екатерина Матеева

 

Резюмета на рецензираните публикации

 

Рецензии:

доц. д-р Анна Станева (вътрешен рецензент) - БГ, EN

проф. д-р Симеон Тасев (външен рецензент) - БГ , EN

 

Становища:

проф. дюн Екатерина Матеева - БГ , EN

проф. дюн Ангел Калайджиев - БГ , EN

доц. д-р Траян Конов - БГ , EN

проф. дюн Георги Стефанов Иванов - БГ , EN

доц. д-р Иван Цветанов Иванов - БГ , EN