Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Жива вода: студентски конкурс за архитектурно-градоустройствени идеи

   

23.05.2022

 

Софийският консултативен съвет по проект Урбинат, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, с водещ партньор град Порто, обявява конкурс за проектно предложение за изграждане на учебно-тренировъчен комплекс с покрит плувен басейн на територията на район Надежда, с предвиден награден фонд. София е един от трите града участници в проекта, заедно с Порто и Нант. Основните акценти на проекта са активното участие на местните общности и прилагането на базирани на природата решения в четири направления: енергия, вода, природа и храна.

teamwork-team-gears-7042565-square

Период на регистрация: до 20 август 2022 г.

Предаване на конкурсните разработки: до 26 август 2022 г.

Обявяване на резултати: 7 септември 2022 г.

Награждаване: след 10 септември 2022 г.

 

Условия за участие:

Поканата за участие в конкурса е отправена към всички редовни студенти във висшите училища в България и към българските студенти в чужбина. Участието може да бъде индивидуално или в екип, като в разработването на всеки конкурсен проект следва да участва поне един студент от специалност Архитектура. Конкурсните разработки може да са изготвени като част от учебната програма на факултетите или извън нея. Участието в конкурса е безплатно, но се изисква предварителна регистрация на участниците тук.

 

Изисквания:

  • интегриран подход за изграждане на ново социално пространство за спорт, общуване и отдих;
  • вписване на комплекса в градоустройствения и ландшафтния контекст;
  • обвързаност между откритите и закритите пространства на комплекса;
  • приложение на решения, базирани на природата;
  • постигане на устойчива архитектура и енергийна ефективност;
  • оригиналност на обемно-пространственото и архитектурно решение.

 

Повече информация можете да намерите тук.