Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / За петнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“

   

08.09.2017

 

1 файл

 

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Вписана е в Централния регистър за осъществяване на общественополезна дейност.
Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с цел: подпомагане на даровити деца и млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи; разпространение на научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за научно и технически творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на международното сътрудничество в областта на науката и техниката и др.

Фондация „Еврика” е член на две престижни международни организации - Международната федерация на изобретателските асоциации (IFIA) и Движението за наука и техника в свободното време ( MILSET).

 

 

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2017 г.