Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН – ДААД/DAAD

   

26.09.2017

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Германската служба за академичен обмен – ДААД/DAAD съвместно с Международната фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.

DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за следващата акдемична година следните видове стипендии:

· За продължаване на следването след завършване на бакалавърска степен (магистърски стипендии)

· Изследователски стипендии за докторанти и млади учени

· Стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени

· Повторна покана за бивши стипендианти

· Летни курсове за студенти

· Студентски екскурзии

 

Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на DAAD – www.daad.de , Международната фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ –www.cmfnd.org и Посолството на Федерална република Германия – www.sofia.diplo.de