Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Подкрепа за научни публикации в рамките на Докторантския център

   

03.11.2017

 

Blog-Title

Проект BG05M2OP001-2.009-0013 (ДокЦент)

 

Докторантски център „Св. Климент Охридски“ започва събирането на кандидатури за финансова подкрепа в рамките на работен пакет „Открита наука“.

 

Подкрепа за научни публикации в рамките на Докторантския център

 

1. За какво може да се търси подкрепа? В рамките на процедурата ще бъдат осигурени средства за:

  • специализиран превод;
  • такси на издателството за публикуване на текста.

 

2. Какъв е размерът на подкрепата, за която се кандидатства:

  • до 1047 лв.

 

3. Кой може да кандидатства?

  • докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени;
  • преподавателите са допустими кандидати в съавторство с някоя от посочените по-горе групи.

 

4. Срокове и административна информация Срокът на поканата е отворен до изчерпване на средствата по бюджет, но не по-късно от 30.09.2018 г. Подробно описание на документите за кандидатстване ще откриете в приложената „Методология“. Документите се подават: а) по електронната поща, подписани и сканирани на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg б) на хартия, подвързани в папка: стая 47, Ректорат, за инспектор Ирена Черешарова (в работното време на служителя).

 

Необходими документи:

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Автобиография