Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Министерството на образованието и науката предстои да предостави за първи път стипендия за обучение на докторант - за академичната 2018-2019 година

   

10.11.2017

 

ministry_education

 

През 2016 г. Министерството на образованието и науката стана пълноправен член на Европейския университетски институт и предстои да предостави за първи път стипендия за обучение на докторант - за академичната 2018-2019 година.

Европейският университетски институт, базиран във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия. Франция. Люксембург и Холандия, и предлага докторски програми и научни изследвания по история и цивилизация, икономически, юридически, политически и правни науки.

Стипендията възлиза на 1315 (хиляда триста и петнадесет) евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната членка, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ.

Специално определена комисия изготви национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия в ЕУИ:

1. Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;

2. Към крайния срок за кандидатстване кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен Магистър";

3. Кандидатът трябва да ама минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър" - Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

Всички останали изисквания, поставени към кандидатите от Европейския университетски институт, могат да бъдат открити на интернет страницата на института: https://www.eui.eu/ .

 

Кандидатстването е до 31 януари 2018 г.