Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Месечен информационен бюлетин, септември 2016 - НИС при СУ "Св. Кл. Охридски"

   

02.09.2016

 

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, СЕПТЕМВРИ 2016 - НИС ПРИ СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" (pdf)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

v Стипендии за обучение в Бавария

v Платен стаж в Световната търговска организация

v Стажантска програма на УниКредит Булбанк

v "Майкрософт" стартира безплатни ИТ обучения

v Годишна награда за студенти юристи

v Награди в областта на енергетиката

 

ПРОГРАМИ

v Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

v Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

v Осма конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд

v Конкурс на ФНИ за проекти по програма за двустранно сътрудничество България-Франция 2016

v Конкурс на ФНИ за проекти по програма за двустранно сътрудничество България-Китай 2016

v Грантове на швейцарската програма SCOPES

v Horizon 2020: Spreading excellence and widening participation

v COST (European Cooperation in Science and Technology)

v R&D Calls HORIZON 2020

v Програма: „Америка за България”

v Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia

 

СЪБИТИЯ

 

ПУБЛИКАЦИИ

v RESEARCH EU

v EUA Publication: Doctoral Education - Taking Salzburg Forward: Implementation and New Challenges

v CERN COURIER

v Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments

v Medicine and management in European public hospitals

v International Association of Universities - “Horizons”