Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Месечен информационен бюлетин, октомври 2016, НИС при СУ "Св. Кл. Охридски"

   

06.10.2016

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

v Стипендии за обучение в Бавария

v Конкурси за стипендии на фондация „Атанас Буров“

v Стипендии за обучение и научна работа в Германия

v Стипендия за студенти в областта на растениевъдството

v Платен стаж в Световната търговска организация

v Стажантска програма на УниКредит Булбанк

v Безплатни ИТ обучения на "Майкрософт"

v Награди в областта на енергетиката

v Конкурс на Представителството на ЕК в България

 

ПРОГРАМИ

v Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

v Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

v Процедура BG05M2OP001-2.009 "Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1"

v Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – Университетска агенция на Франкофонията

v Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество „България - Русия“

v Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

v R&D Calls HORIZON 2020

v Осма конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд

v Грантове на швейцарската програма SCOPES

v Horizon 2020: Spreading excellence and widening participation

v COST (European Cooperation in Science and Technology)

v Програма: „Америка за България”

 

СЪБИТИЯ

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

v CERN COURIER

v Populist Political Communication in Europe

v Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments

v Medicine and Management in European Public Hospitals