Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Месечен информационен бюлетин, ноември 2016, НИС при СУ "Св. Кл. Охридски"

   

10.11.2016

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

v Стипендии за обучение в Бавария

v Конкурс за стипендия на фондация „Атанас Буров“

v Стипендии на Фондация "Св. Св. Кирил и Методий“

v Стипендии за обучение и научна работа в Германия

v Платен стаж в Световната търговска организация

v Стажантска програма на УниКредит Булбанк

v Стажове в Майкрософт България

v Стаж в Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН

v Конкурс на клуб "Млади таланти"

 

ПРОГРАМИ

v Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

v Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

v Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – Университетска агенция на Франкофонията

v Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество „България - Русия“

v Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

v Грантове на швейцарската програма SCOPES

v Horizon 2020: Spreading excellence and widening participation

v Horizon 2020: Innovative Training Networks

v COST (European Cooperation in Science and Technology)

v Програма: „Америка за България”

 

СЪБИТИЯ

 

ПУБЛИКАЦИИ

v Research EU

v CERN COURIER

v Open innovation, open science, open to the world

v Populist Political Communication in Europe

v Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments

v Bioeconomy and ecosystem services – synergy or conflict?

v Higher Education Policy