Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Месечен информационен бюлетин, април 2017, НИС при СУ "Св. Кл. Охридски"

   

11.04.2017

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

v Стипендии за обучение в Словакия

v Стипендии за образование в Корея

v Стипендия за образование в Република Индонезия

v Стипендии за обучение на български граждани в Руската федерация

v Стипендии за обучение и специализация в Китай

v Стипендии по право на британския ВРР University

v Стажантска програма на „Мобилтел“

v Стажове в държавната администрация

v Платен стаж в Световната търговска организация

v Стажантска програма на УниКредит Булбанк

v Стаж в Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН

v Стажове в Международната академия на нюрнбергските принципи

v KPMG обяви кампания за млади специалисти

v Награди за наука „Питагор”

 

ПРОГРАМИ

v Процедура за включване на проекти в Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018 г.

v Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

v Национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени проекти по COST

v Конкурси по програма ЕРА-НЕТ

v Програма: „Америка за България”

 

СЪБИТИЯ

 

ПУБЛИКАЦИИ

v Research EU: results magazine

v Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020

v CERN COURIER

v Higher Education Policy

v Great Start in Life! - The Best Possible Education in the Early Years

v Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis